Lưu trữ Phần mềm hỗ trợ - TAS

Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm HTKK mới nhất

4 Tháng Một, 2022 , adminquantri
Phần mềm HTKK mới nhất
04 Thág 01

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.8 nâng giá tính thuế tài nguyên đáp ứng Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023 Ngày 18/06/2023 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.8 nâng giá tính thuế...

Xem thêm →

ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN KẾ TOÁN TAS