Thuế TNDN - TAS

Thuế TNDN

Chi phí tại nước ngoài

16 Tháng Bảy, 2022 , adminquantri
Chi phí tại nước ngoài
16 Thág 07

Doanh nghiệp cử cá nhân đi công tác nước ngoài chắc chắn phát sinh nhiều chi phí, vậy doanh nghiệp cần phải lưu ý những gì để chi phí đó thành hợp lệ. Hãy xem những quy định được trích dẫn bên dưới. Căn cứ: Điều 4 TT 96/2015/TT-BTC Khoản...

Xem thêm →

ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN KẾ TOÁN TAS