Thay đổi tên, địa chỉ công ty - TAS

Dịch vụ thay đổi tên công ty chỉ 1.200.000 VNĐ

Tổng chi phí thay đổi tên công ty, Những khoản phí phải nộp nhà nước
 • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới
 • 300.000đ lệ phí công bố thay đổi tên công ty ở cổng thông tin quốc gia
Phí dịch vụ đổi tên công ty của TAS:
 • 1.200.000đ phí dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói.
 • Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi tên công ty 6 – 8 ngày
Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, TAS cần:
 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi tên công ty.
 • 05-07 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và TAS bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại TAS

Nhiệm vụ của TAS khi thực hiện “đổi tên công ty” cho khách hàng
 • Tư vấn và kiểm tra tên dự định đổi sang có được sở KHĐT chấp nhận hay không.
 • Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty (do chủ sở hữu ký).
 • Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 • Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Đại diện doanh nghiệp trả con dấu cũ cho công an
 • Đăng ký khắc dấu và soạn hồ sơ công bố mẫu dấu theo tên mới
 • Soạn và nộp thông báo đã thay đổi tên công ty với cơ quan thuế
Bàn giao giấy phép kinh doanh và con dấu mới tại nhà cho khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty TAS và cung cấp mã số công ty, tên công ty mới dự định thay đổi, những việc còn lại TAS sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh có tên công ty mới tận địa chỉ doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty – 1.200.000đ (Không Phát Sinh)
Những khoản phí phải nộp nhà nước
 • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • 450.000đ lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới (nếu địa chỉ mới cùng quận với địa chỉ cũ thì không tốn phí khắc dấu mới)
 • 300.000đ lệ phí công bố thay đổi địa chỉ công ty ở cổng thông tin quốc gia

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ đổi địa chỉ công ty 6-8 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, TAS cần:
 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.
 • 05-07 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và TAS bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Nhiệm vụ của TAS khi cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

 • Soạn giấy đề nghị đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Soạn quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 • Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Soạn thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty với cơ quan thuế
 • Trả giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty TAS và cung cấp mã số công ty, địa chỉ công ty mới dự định thay đổi trên giấy phép kinh doanh, những việc còn lại TAS sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh với địa chỉ mới đã được thay đổi tận nơi cho doanh nghiệp.
HÃY GỌI TAS : Mr Trường – 0912.862.297

ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN KẾ TOÁN TAS