Mẫu chứng từ

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

29 Tháng Ba, 2022 , adminquantri

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

cong-van-gop-bctc

>>Xem thêm: Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính

1. Điều kiện xin gộp báo cáo tài chính

Để gộp báo cáo tài chính cần điều kiện:

Theo điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định

“2.Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán

3.Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”

Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 thì:

“4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”

>Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp

2. Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Công ty TNHH Tư vấn TAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 014/BCTC2021 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                      Hà Nội, ngày…tháng…năm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2021 vào năm 2022)

                         Kính gửi: Chi cục thuế quận Hoàng Mai

                         Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH Tư vấn TAS

Địa chỉ trụ sở: Số 11, ngõ 192/445 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0108916976

Giám đốc: Lê Văn Trường

Công ty chúng tôi thành lập ngày ……/…/2021, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 công ty chúng tôi có thời gian hoạt động chưa tới 90 ngày.

Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

“4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phỉa ngắn hơn 15 tháng.”

Căn cứ theo khoản 2, 3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:

“3.Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì đượcc ộng với kỳ tuisndh thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng”

Vì vật công ty chúng tôi làm công văn này xin Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2021 vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2022

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật
-Như trên

-Lưu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính tại đây: DOWNLOAD MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên đây là mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính được viết bởi đội ngũ kế toán trưởng Dịch vụ kế toán TAS.

Xem thêm: Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN KẾ TOÁN TAS